Elsäkerhet är en ledningsfrågan
Stora tillfälliga elsystem, specialanordningar som exempelvis inbyggda i dekor, vatten och regn vid utomhuskonserter. Det och annat gör elsäkerhetsarbetet speciellt och det ligger i fokus på Ulf Nielsens seminarium ”Elsäkerhet – en ledningsfråga”.
Sedan 1 juli ifjol gäller en ny lagstiftning när det handlar om elsäkerhetsarbete. STTF har varit representerade i Elbehörighetsutredningen.

- STTF har varit kallad som branschrepresentant i den arbetsgrupp som har jobbat fram det nya systemet.
Kan du kort beskriva vad den nya lagstiftningen innebär?
- All elbehörighet kommer inte att finnas längre, utan det införs ett annat kontrollsystem.
Och vilka regler är det som gäller?
- Det kommer att införas ett egenkontrollsystem som är kopplat till elinstallatörsföretagen, säger Ulf Nielsen.
Ulf Nielsen arbetar inom STTF, som är en ideell förening för verksamma inom scen-, kultur-, film- eller eventproduktion bakom scen eller kameran.

Han har tillsammans med Gunilla Rosén Blomqvist och Pontus Friberg skrivit boken ”Elsäkerhet för scen & event”. I den beskrivs hur el fungerar i teori och praktik, elsäkerhetsarbete, lagar, förordningar och rekommendationer. El, nödvändigt i en scenproduktion men också ett riskmoment, gör kunskapen om säkerhet och ansvar nödvändig för att inte riskera fara för person eller egendom i arbetet.
Ulf Nielsen är också VD för StageVision Oresund AB, ett konsult- och utbildningsföretag i teater-, film- och eventbranschen. Stage Vision har specialiserat sig på att tillhandahålla utbildningar specialdesignade för att passa teater- film- och eventbranschen och är branschledande inom säkerhet och kostym.

Elsäkerhet - en ledningsfråga
Föredrag: 24 april kl 16-17
Talare: Ulf Nielsen, STTF
Scen: B8

Hela seminarieprogrammet