Nordens ledande mässa inom upplevelseteknik

LLB Expo är Nordens största mötesplats för aktörer inom ljud, ljus, bild och AV-teknik. Mässan arrangeras vartannat år och samlar fler än 3000 besökare och nära 1000 seminariedeltagare.

På mässan träffar du representanter från scener, studios, arenor, broadcast, hotell- och konferensanläggningar, restauranger, museer, fastighetsbolag, tillsammans med fastighetsägare, monterbyggare, installatörer, konsulter, producenter, uthyrningsföretag, produktionsbolag, studenter och slutkunder som eventbolag med flera.

LLB Expo, tidigare LLB-mässan, har funnits sedan 90-talet och har genom åren lockat besökare från hela Sverige. Mässan öppnar upp portarna igen den 1-3 oktober 2024. Med ett ökat fokus på nätverk och att öppna upp för nya deltagare, hoppas arrangörerna på en nystart för mässan.

LLB Expo arrangeras av Stockholmsmässan och LLB-branschorganisation för företag inom upplevelseteknik.

Om Branschorganisationen LLB

LLB (Ljud, Ljus och Bild), grundades 1990 och är en organisation för i Sverige verksamma företag som erbjuder och levererar utrustning och tjänster inom ljud, ljus och bild för scen, konferens, broadcast, multimedia, IT samt musikinstrument.

LLB ska ta tillvara på medlemmars intressen genom att skapa inspirerande mötesplatser och tillgängliggöra nätverket av gemensam kunskap och erfarenhet. En samlad kraft som upprätthåller förtroende och anseende hos branschens kunder. LLB erbjuder utbildning, utveckling av gemensamma branschregler samt för dialog med näringsliv och myndigheter i Sverige och utomlands.

Som medlem får du tillgång till ett nätverk av kunniga personer inom branschen. De kan hjälpa dig i frågor kring din affärsverksamhet och du kan också hjälpa dem i deras, genom att bidra med din unika kompetens och erfarenhet. Nätverket kan också öppna upp för nya samarbetsmöjligheter.

LLB har till uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen och främja en
sund utveckling i branschen genom att:

  • Anordna branschmässor och mötesplatser
  • Forma gemensamma leveransbestämmelser
  • Orientera medlemmar i europeiska frågor
  • Skapa möjlighet för medlemmar till informationsutbyte i tekniska och ekonomiska frågor
  • Ge kunskap i aktuella ämnen, som miljö- och kvalitetsstyrning

Det löpande arbetet i LLB sköts av styrelse och arbetsgrupper beroende på olika uppgifter.
I styrelsen sitter representanter från branschen.

Interlite AB
Niclas Arvidson
Styrelseordförande

Adapt
Viking Grandin
Styrelseledamot

SoundShape Sweden AB
Terese Johansson
Styrelseledamot

Soundforce Scandinavia AB
Jörgen Westin
Styrelseledamot

ModCon
Jocke Lantz
Styrelseledamot

Top Stage
Linnea Ljungmark
Styrelseledamot

Centas AB
Johan Björklund
Styrelseledamot